Waterschap Zuiderzeeland kiest voor Lizard als datawarehouse

27 February 2020

Waterschap Zuiderzeeland heeft bekend gemaakt Lizard als datawarehouse oplossing in te richten, om invulling te geven aan hun ambitie rond ‘open data’. Alle meetgegevens m.b.t. waterkwantiteit en kwaliteit alsmede een deel van de gegevens ‘zuiveringen’ worden de komende tijd op Lizard aangesloten. Data engineers van het waterschap verwachten dat over een aantal weken een groot deel van de data daarmee voor een ieder beschikbaar is en te ontsluiten is via onder andere de ‘Digitale Delta API’.

 

close